FUNDERINGAR? HÖR AV DIG!

 

FUNDERINGAR? HÖR AV DIG!

Hemtjänst

Avgiften för din hemtjänst är densamma som kommunens hemtjänsttaxa. Kostnaden blir därmed lika stor oavsett vem som utför din hemtjänst. Du får en faktura från Nordanstigs kommun. Läs mer om avgifter på kommunens webbplats under rubriken "Taxor och Avgifter".

 

 

CORAB ASSISTANS AB

Ängebyvägen 10, 820 77 Gnarp

0652-200 20

Livskvalitet    Trygghet    Inflytande Engagemang    Närhet