FUNDERINGAR? HÖR AV DIG!

 

FUNDERINGAR? HÖR AV DIG!

Personlig assistans

Vem har rätt till
personlig assistans?

Vem har rätt till personlig assistans?

Om du har svårt att hantera din vardag på grund av en omfattande funktions-nedsättning så kan du ansöka om personlig assistans. Grundtanken är att din assistent eller dina assistenter ska stödja dig i vardagen, så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt – på dina egna villkor.

 

Vissa kriterier ska uppfyllas

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ger dig som funktionshindrad rätt att ansöka om personlig assistans. Detta förutsatt att du uppfyller vissa kriterier.

 

Först och främst måste du ansöka innan du fyller 65 år. Du får behålla din assistans efter 65 års ålder men den kan då inte utökas. För det andra ska du tillhöra någon av följande personkretsar:

• Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

• Betydande och bestående funktionsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

• Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsatta handikapp som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Bedömning utifrån dina behov

Din kommun eller Försäkringskassan gör en objektiv bedömning utifrån fem grundläggande behov:

• Personlig hygien

• Måltider

• Klä av och på sig

• Kommunicera med andra

• Annan assistans som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen

 

Assistans för övriga behov

Har du fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov, som till exempel att förflytta dig, handla, laga mat, leka och fritidsaktiviteter.

 

Kontakta oss

Kontakta verksamhetsansvarig Anette om du är osäker på om du har rätt till personlig assistans eller har frågor, antingen på 0652-200 20 eller anette@corabassistans.se.

 

 

CORAB ASSISTANS AB

Ängebyvägen 10, 829 60 Gnarp

0652-200 20

Livskvalitet    Trygghet    Inflytande Engagemang    Närhet